Nieuws

Bruggenbouwers met één doel: de best mogelijke zorg

Een dubbelinterview met prof. dr. Ron Scholte (OGZON) en dr. Wiede Vissers (gz) over de kracht van hun opleidingen

 

Nieuw boek van Jan Bransen middelpunt van onderwijsfeestje

De Honigfabriek vormt op woensdagavond 13 februari het decor voor de boekpresentatie van ‘Gevormd of vervormd? Een pleidooi voor ander onderwijs’ van prof. dr. Jan Bransen, hoogleraar ­filosofie aan de Radboud Universiteit. Een passend decor, omdat het Honigcomplex bij uitstek een creatieve proeftuin en pionierplek van leren, werken en leven is. Als het aan Bransen ligt, slaat het Nederlandse onderwijs ook welbewust die weg in.

'De schoolpsycholoog draagt op alle niveaus bij aan een schoolsysteem'

De post-academische Opleiding tot Schoolpsycholoog viert dit jaar haar tweede lustrum. In die tien jaar werden ongeveer 200 schoolpsychologen opgeleid. Als het aan hoofdopleider dr. Helen Bakker en adjunct hoofdopleider drs. Odeth Bloemberg ligt worden dat er de komende jaren nog heel veel meer.

Is jouw idee omtrent zorg, onderwijs(innovatie) of samenleving 20.000 euro waard?

Sinds 2017 stimuleert het RadboudCSW Innovatiefonds professionals, die zich bezighouden met zorg, onderwijs en/of samenleving, de verbinding tussen wetenschap en hun werkveld te versterken. Heb je een goed onderbouwd idee om de praktijk beter te maken? Of wil je onderzoeken hoe dat kan? Ook dit jaar is het RadboudCSW Innovatiefonds weer geopend voor nieuwe ideeën!

De Terugblik | Start RITHA Nijmegen & startconferentie opleiding tot Orthopedagoog Generalist Zuid- en Oost-Nederland

De rubriek De Terugblik staat stil bij evenementen die de afgelopen maanden door het RadboudCSW zijn georganiseerd. Met dit keer: De start van RITHA Nijmegen en de startconferentie van de opleiding tot Orthopedagoog Generalist Zuid- en Oost-Nederland.

Vacatures gz-docenten

Enige tijd geleden schreef prof. dr. Marc Verbraak, Hoofdopleider van de gz-opleiding, in een artikel voor NVGzP over de onnodige bescheidenheid van de gz-psycholoog: de bescheidenheid waarmee gz-psychologen worden opgeleid. Verbraak is van mening dat gz-psychologen nog te weinig laten zien wat ze allemaal kunnen. En dat bracht hem tot zijn oproep aan de gezondheidszorgpsychologen om hun schroom te laten varen. 'Bied je aan als docent voor de gz-opleiding. We hebben namelijk een grote behoefte aan extra docenten binnen de RINO’s, PPO en het RadboudCSW', betoogde hij.

Dr. Gerrit Delfstra: Dynamische Interpersoonlijke Therapie is klacht- én persoonsgericht'

Dr. Gerrit Delfstra kwam als klinisch psycholoog en (groeps)psychotherapeut toevallig bij de eerste opleidingsgroep Dynamische Interpersoonlijke Therapie (DIT) in Engeland terecht. Dat was zo inspirerend dat hij na terugkomst direct een aangescherpte versie van dit model als docent wil delen: "Met DIT weet de therapeut in elke fase van de therapie wat hem te doen staat."

Door: Yara Houtenbrink

Gz-psychologen leggen in Nijmegen eerste beroepseed af

Op 6 februari 2019 zullen pas afgestudeerde gezondheidszorgpsychologen (gz-psychologen) voor het eerst aan de Radboud Universiteit een beroepseed afleggen. De beroepseed wordt uitgesproken tijdens een afstudeerceremonie. Artsen en verpleegkundigen kennen al zo’n soort eed of belofte. Psychologen, ook werkzaam in de gezondheidszorg, nog niet. De bedoeling is dat alle opleidingen tot gz-psycholoog in Nederland een beroepseed invoeren. 

Startweek GZ 2019

De eerste week van januari vindt de startweek van de gz-opleiding plaats. In deze week staat kennismaking met elkaar en met de opleiding centraal. Inspirerende docenten verzorgen de eerste bijeenkomsten van de opleiding. Traditiegetrouw zal ook deze week weer afgesloten worden met een voorstelling, alleen toegankelijk voor de nieuwe gz-cursisten.

De Terugblik | Theory of Mind & Seminar Neuropsychotherapie

De rubriek De Terugblik staat stil bij evenementen die de afgelopen maanden door het RadboudCSW zijn georganiseerd. Met dit keer: De eendaagse cursus Theory of Mind op 15 oktober en op 14 december seminar Neuropsychotherapie met thema Angst bij hersenaandoeningen .

Pagina's