Gz-psychologen leggen in Nijmegen eerste beroepseed af

Op 6 februari en 13 februari 2019 legden pas afgestudeerde gezondheidszorgpsychologen (gz-psychologen) voor het eerst aan de Radboud Universiteit een beroepseed af. De beroepseed wordt uitgesproken tijdens een afstudeerceremonie. Artsen en verpleegkundigen kennen al zo’n soort eed of belofte. Psychologen, ook werkzaam in de gezondheidszorg, nog niet. De bedoeling is dat alle opleidingen tot gz-psycholoog in Nederland een beroepseed invoeren. 

 

Gz-psychologen hebben weliswaar beroepscodes, onder andere over verantwoordelijkheid, integriteit, respect en deskundigheid, toch is het volgens hoofdopleider Marc Verbraak van de postacademische opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog van de Radboud Universiteit van belang om een aantal expliciete en korte uitgangspunten te hebben voor het handelen van gz-psychologen. Verbraak: ‘De gezondheidszorg is een diffuse, moreel complexe omgeving, waarin psychologen voortdurend te maken hebben met vele verschillende belangen en keuzemogelijkheden.’

Essentieel voor goede beroepsuitoefening

Daarom nam Verbraak samen met de Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen (NVGzP) het initiatief voor een ‘Beroepseed gezondheidszorgpsycholoog’. In een aantal uitspraken geeft de eed aan wat volgens gezondheidszorgpsychologen essentieel is voor een goede beroepsuitoefening en waaraan zij zich zullen houden. Zoals: ‘Ik stel het belang van de patiënten voorop, respecteer hun opvattingen en stimuleer hen in de uitoefening van hun zelfbeschikkingsrecht’ en ‘Ik erken de grenzen van mijn professionele mogelijkheden.’

Volgens Verbraak is het goed voor het beroep van gz-psycholoog, dat inmiddels twintig jaar bestaat, om aan de samenleving en elkaar te laten zien waar het beroep voor staat. ‘Een eed heeft daarnaast een belangrijke rituele functie voor de psychologen zelf. Het doet iets met mensen, het zorgt voor een moment dat je je bewust bent van je eigen professie.’

Bestaande beroepscodes

De eed staat niet op zichzelf, maar sluit aan bij de ethische waarden en normen als vastgelegd in de Beroepscode voor psychologen (NIP) en Beroepscode voor pedagogen (NVO), bij wettelijke regelingen zoals de Wet BIG en de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en bij inhoudelijke normen die sturend zijn voor het professionele handelen zoals richtlijnen, standaarden en protocollen.

De ‘Beroepseed gezondheidszorgpsycholoog’ is echter geen juridisch document en het uitspreken er van is niet wettelijk verplicht (voor bijvoorbeeld inschrijving in het BIG-register). Verbraak: ‘Maar zover ik nu in kan schatten gaan al mijn studenten hem uitspreken. Ik krijg ook vooral enthousiaste reacties.’

Direct bij toetreding afleggen

Volgens Verbraak is de afstudeerceremonie aan het einde van de gz-opleiding dan ook hét moment om bij de beroepseed stil te staan. ‘Dan treden ze immers officieel toe tot het beroep van gz-psycholoog. De beroepseed markeert de afronding van een didactisch proces. Vanaf dat moment zijn ze erkend gz-psycholoog en moeten ze hun beroepsidentiteit gaan vormen.’

Lees de complete tekst van de beroepseed.

Onze opleiding tot gz-psycholoog bestaat dit jaar 21 jaar

In de Nijmeegse opleiding tot gz-psycholoog staat het levensloopperspectief centraal, kijken we vanuit een wetenschappelijke bril naar de beroepsuitoefening en bieden we ruimte voor individuele keuzes. Deelnemers die in de setting van Volwassenen & Ouderen (VO) en deelnemers die in de setting van Kinderen & Jeugd (KJ) werken volgen gezamenlijk een groot deel van de lessen. Dit is het zogenaamde generieke programma. Hierin komt onder andere de samenhang tussen hechting, leren en ontwikkeling in de kindertijd en problemen en beperkingen op latere leeftijd aan de orde. In het specifieke gedeelte van de opleiding staat verdieping op het generieke deel centraal.

De gz-psycholoog is sinds 1998 erkend als wettelijk beroep. Meer informatie over deze volwassen opleiding? Neem een kijkje op onze website: www.rcsw.nl/gz

Wil je meer lezen over wat het beroep van gz-psycholoog inhoudt, lees dan het beroepsprofiel op de site van de Nederlands Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie.