Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Opleiders in Mens en Maatschappij

In 2020 start AMID met nieuw, maar vertrouwd team

[ English below ]

Vanaf 2020 heeft het team van de Advanced Master in International Development (AMID), onderdeel van het RadboudCSW, een nieuwe samenstelling. Dr. Sara Kinsbergen is per 1 januari aangesteld als hoofdopleider en dr. Willem Elbers als plaatsvervangend hoofdopleider. Heidi Schuilenburg versterkt sinds juli 2019 het AMID-team als medewerker opleidingszaken. Nura Rutten blijft programmacoördinator en docent.

Beeld: Sophie Theunissen

Team AMID

AMID is in 1998 gestart aan de Radboud Universiteit en is sinds 2018 onderdeel van RadboudCSW. AMID is een duaal postmasterprogramma en biedt recent afgestudeerde Master-studenten een opleiding die academische training en praktijkervaring combineert. AMID-studenten werken vier dagen in de week bij een organisatie die zich bezighoudt met internationale samenwerking en komen samen voor lectures en reflectie op de universiteit op vrijdagen. Tot en met 2019 was Bernadette van Dijck programmamanager. Vanaf 2020 zal zij werkzaam zijn als senior-beleidsmedewerker bij het RadboudCSW.

Innovatietrajecten

AMID start in februari met de 22ste jaargang. Naast dit reguliere éénjarig programma, ontwikkelt AMID in 2020 verschillende innovatietrajecten op het gebied van internationalisering en een masterclassreeks. Hoofdopleider dr. Sara Kinsbergen illustreert haar blik op het AMID-programma: 'Bij AMID willen we niet enkel competente young professionals opleiden. We willen ze in staat stellen en stimuleren als change agents te functioneren in een complexe, snel veranderende wereld. We willen ze vol vertrouwen de wereld insturen als moedige, reflexieve en leergierige bemiddelaars tussen ideeën, mensen en organisaties. Bekwaam om als toegewijde professionals een bijdrage te leveren aan een eerlijke en rechtvaardige wereld.'

Meer weten?

Bezoek voor meer informatie over het AMID-programma de website, of kom in contact via LinkedIn, Twitter of stuur een mail naar amid@ru.nl

----

AMID will start 2020 with new, but familiar team

In 2020 the team of the Advanced Master in International Development (AMID) at the Radboud Centre for Social Sciences, Radboud University will start with a new composition. Dr. Sara Kinsbergen is selected as programme director, dr. Willem Elbers as acting programme director. Heidi Schuilenburg has joined the team in July 2019 as programme support. Nura Rutten works as programme coordinator and teaching staff.

AMID has started at the Radboud University in 1998 and is part of RadboudCSW since 2018. AMID is a postmaster programme and offers recently graduated Master students a programme that combines academic training and practical experience. The AMID students work four days a week at an organisation engaged in issues related to sustainable development and attend lectures at the university on Fridays. Bernadette van Dijck, programme manager until 2019, is from 2020 senior policy officer at the Radboud Centre for Social Sciences.  

Innovations

AMID will start in February with its 22nd year. Next to this regular one-year programme, innovations on internationalization and a masterclass series will continue. Programme director Sara Kinsbergen, programme illustrates her view on the AMID programme: 'At AMID, we do not merely want to educate competent young professionals. We want to capacitate and stimulate the to act as change agents in a complex and fast-changing world. We want to send them into the world full of hope and confidence as bold, reflexive and inquisitive brokers between ideas, people, and organisations. Able to contribute as to a fair and just world a dedicated professionals.'

Want to know more?

For more information on the AMID programme, visit the website, or contact us on LinkedIn, Twitter or send an email to amid@ru.nl