Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Postacademisch Onderwijs voor een Veerkrachtige Samenleving

PT | Mr. dr. Elisa van Ee verzorgt gratis online livestream over opgroeien als vluchtelingenkind

Wat betekent het opgroeien bij getraumatiseerde ouders voor de ontwikkeling van het jonge vluchtelingkind? Voor welke aspecten, anders dan traumabehandeling, is aandacht nodig? Welke rol speelt hechting hierin, van zowel ouder als kind? En, kunnen we hier iets van leren voor hoe de geestelijke gezondheidszorg in het algemeen is ingericht? Op 2 november a.s. geeft mr.dr. Elisa van Ee, hoofdopleider van de opleiding tot Psychotherapeut, je mee aan de hand van onderzoeksresultaten, beeldmateriaal en klinische casuïstiek. Je kunt je hier aanmelden voor de online livestream.