Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Opleiders in Mens en Maatschappij

RITHA | Meer vraag naar én samenwerkingen voor Hoogbegaafdheidspecialist

Herinneringen uit het pre-coronatijdperk: in een volle zaal en onder flink wat media-aandacht nam op 2 maart 2020 de eerste internationale opleidingsgroep RITHA Kroatië het eindcertificaat in ontvangst. De opvolgende groep afgestudeerden uit Malta ontvingen noodgedwonen hun diploma via de digitale weg. Inmiddels lijkt de urgentie van de missie van RITHA - talentbenutting om grote wereldproblemen het hoofd te bieden - alleen maar te zijn toegenomen. Hoogste tijd om de krachten nóg meer te bundelen.

'De wereld heeft grote uitdagingen het hoofd te bieden. Juist daarom hebben we - meer dan ooit - excellente professionals nodig', stelde dr. Lianne Hoogeveen, hoofdopleider van RITHA onlangs in haar column. 'Want als we armoede en andere ontberingen willen beëindigen, moeten we talent zo goed mogelijk benutten door goed onderwijs aan te bieden', zo meent zij. De afgelopen maanden breidde de RITHA-opleiding het netwerk uit met samenwerkingspartners, die deze missie delen. 

CED-groep/Het ABC

De opleiding tot RITHA Practicioner van het RadboudCSW heeft sinds de start te maken met een grote belangstelling aan zowel Nederlandse als internationale cursisten. Nieuwe mede-opleiders moeten helpen de toestroom aan studenten de komende jaren aan te kunnen. Zo ondersteunt de CED-Groep/Het ABC het RadboudCSW sinds eind 2019 bij het adviseren, trainen en coachen van professionals die in het onderwijs en de kinderopvang te maken krijgen met hoogbegaafde leerlingen. Sinds de coronacrisis zijn er meer samenwerkingspartners bijgekomen. 

RINO Zuid

RINO Zuid is de tweede Nederlandse opleidingspartner van de opleiding tot RITHA Practitioner. Eerder sloegen RINO Zuid en RadboudCSW al de handen ineen bij de opleiding tot Orthopedagoog Generalist Zuid- en Oost-Nederland (OG-ZON). Het Regionale Opleidingsinstituut, gevestigd in Eindhoven, zal met name voor cursisten van de uit het zuiden van het land als mede-opleider functioneren. De eerste deelnemers zullen op korte termijn met hun nieuwe opleiding van start gaan. 

De opleiding RITHA Practitioner vormt voor RINO Zuid een aanvulling op hun leerlijn hoogbegaafdheid, en wordt zowel in het Nederlands als Engels aangeboden. Met deze opleiding willen zij zowel nationaal als internationaal de kennis en vaardigheid op het gebied van signaleren, begeleiden en adviseren van hoogbegaafden in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en in de adviespraktijk vergroten. 

E-Wise

In samenwerking met Marjolein van Straalen van het Utrechtse E-Wise hebben hoofdopleiders Hoogeveen en Mathijssen een twee uur durende online cursus hoogbegaafdheid ontwikkeld onder de titel: 'Hoogbegaafdheid: meer dan alleen IQ'. Er zijn twee versies beschikbaar: één voor het PO en één voor het VO. De cursus is met name geschikt voor kandidaten die basiskennis en -vaardigheden willen opdoen op het gebied van hoogbegaafdheid. De online cursus is tevens een mooie opstap naar de RITHA-opleiding. 

Binnenkort maakt RadboudCSW een nieuwe samenwerkingspartner bekend. 

 

 

 

 

Onze RITHA-opleiding (Eng/NL)

Al meer dan 25 jaar biedt de Radboud Universiteit de ECHA opleiding tot Specialist Hoogbegaafdheid aan. De afgelopen vier jaar is die opleiding, onder leiding van hoofdopleider dr. Lianne Hoogeveen en plaatsvervangend hoofdopleider Sven Mathijssen, MSc, binnen het RadboudCSW intensief doorontwikkeld. Het resultaat is een state-of-the-art, grotendeels online opleiding met wetenschappelijke insteek op het gebied van hoogbegaafdheid, die twee jaar duurt. Studenten die het korte traject tot RITHA Practitioner voltooid hebben, zijn al na één jaar in het bezit van het internationaal erkende ECHA Certificaat. Meer informatie over de blended RITHA-opleiding vind je hier (International programme) of hier (Nederlandstalig programma).